Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.diamond.com.tr; (bundan sonra WEB SİTESİ/İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuat hükümleri uygulanır.
1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.diamond.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
1.3. SATICI:
Ünvanı :    Naci Şenocaklı (VKN: 8070042797)
                       (SATICI, DIAMOND VE/VEYA NACİ ŞENOCAKLI olarak anılacaktır)
Adresi :     Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No:54/170 Beşiktaş-İSTANBUL 
Telefon :                     
 1.4- ALICI:
Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ
2.1. İşbu sözleşme ALICI nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. Ürünlerin Adı, Miktarı, KDV Dâhil Satış Fiyatı ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.


MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1. ÜRÜN, ALICI’ nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre Alıcıya daha önceden yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla 10 gün uzayabilir. Teslim masrafları Alıcıya aittir. Ürünlerin mülkiyeti, ancak  siparişle ilgili olarak tüm vergiler, nakliye ve diğer masraflar dahil olmak üzere tam ödeme aldığında ALICI’ya intikal edecektir. Ürünler, teslimat anından itibaren ALICI sorumluluğunuzda olacaktır (eve teslim edilmek üzere mağazadan verilen siparişler dahil).

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

4.2. ÜRÜN, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde teslim ALICI TESLİM ALMIŞ gibi hüküm ve sonuç doğurur.
4.3. ALICI, ÜRÜN ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.


MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ
5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI nın temerrüdü durumunda aylık %18 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.


MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, WEB SİTESİ nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI ya ait olmak üzere SATICI ya iade edilir. SATICI nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
6.8. ÜRÜN ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
6.9.  Websitesi ’ndeki içerik ürün adları da dahil olmak üzere, içerdiği tüm mücevher tasarımı, telif hakkı, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, yalnızca SATICI’NIN  mülkiyetindedir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI
7.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği, yüzük,kolye,küpe,bileklik Ürünlerin siparişlerinde, ölçüsü kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. 
7.2.Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
7.3.Cayma hakkının kullanılması halinde işbu sözleşmede belirlenen taşıyıcı haricinde bir taşıyıcı firma ile yapılacak olan iadelerde teslimat masrafları ALICI’ya aittir.
 
7.4.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
-Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
-Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
7.5. Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde SATICI'ya telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri kapsamında olmaması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte 10 (On) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
 b) Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 14 (On Dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin, kutusu, ambalajı, sertifikaları, varsa hediye ürünleri ve aksesuarları, hediye çekleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. Bu materyallerden herhangi birinin gönderilmemesi ya da taşıma şirketinden kaynaklanmış olsa dahi hasarlı olması durumunda, materyalin bedeli iade tutarından düşülerek iade işlemi tamamlanır. ALICI, bu işlemler için hangi yolu izleyeceğini SATICI’yla belirtilen iletişim bilgilerinden irtibata geçerek öğrenmelidir.
 7.6. SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
 
MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler  hakkında 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri caridir. Bu çerçevede,
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. Bu nedenle, ALICI’nın isteğiyle, WEB sitesinde sunulan maden renginden farklı bir renkte kişiye özel olarak üretim yapıldığında ya da WEB sitesinde sunulan yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu dışında verilen özel siparişlerde, içine yazı yazılan evlilik alyanslarında, ya da sipariş verilen ürünün ALICI’ya tesliminden sonra, ALICI’nın isteği doğrultusunda yapılan yüzük ölçüsü, kolye, bileklik boyu ve modelindeki kullanılan farklı nitelikli materyal ve veya malzeme değişiklikler gibi işlemler yapıldığında, müşterinin özel istekleri doğrultusunda özel olarak üretimi yapılan bu mallar ve jelatini açılmış kozmetik veya sıhhi gayri sıhhi kullanıma VE/VEYA tek seferlik kullanıma özel ürünler cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler kapsamına girer. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. Maddesi gereği, yüzük, kolye, alyans, bileklik siparişlerinde, yüzük ölçüsü aralığı, kolye ve bileklik boyu kişiye özel olarak hazırlandığı için, yasal koşullara bağlı olarak cayma hakkı (iptal ve iade hakkı) bulunmamaktadır. 
b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.
k) Alıcının bir yurtdışı teslimat adresi beyan etmesi neticesinde Türkiye Gümrük Sahası dışındaki bir adrese teslim edilen ürünler iade kapsamı dışındadır. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
9.1. Bu Sözleşme den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI nın ve SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
9.2. ALICI bu Sözleşme de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


MADDE 10- SON HÜKÜMLER
10.1   Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (WEB SİTESİ'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler, Çerez Kullanımı, ve elektronik iletişim   dahil bu Sözleşme'nin hükümlerinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını WEB SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
10.2. İşbu Sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Web Sitesi üzerinden Alıcı tarafça Sözleşme nin okunması, koşullarının kabul edilmesi akabinde Sözleşme konusu Ürünlerin Siparişinin Satıcıya verilmesi usulü çerçevesinde Siparişin verildiği tarihte imzalanmış ve yürürlüğe girmiş addolunur.

Mersis No: