Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ


Naci Şenocaklı tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”nin incelenmek üzere tarafımla paylaşıldığını ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni onaylayarak “Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu, tüm bu şartlar dâhilinde herhangi bir etki altında kalmaksızın genel nitelikte kişisel verilerimi yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.